top
Google

ชื่อหนังสือ : สำคัญที่ใจ

บาร์โค้ด : 9789749236222
จำนวน : 185  หน้า
ผู้แต่ง :ธานี บุณยประสิทธิ์, นพ.
ผู้แปล :
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 195 x 10

เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

ชนิดของปก : ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
รวมเรื่องจริงจากประสบการณ์ของนายแพทย์ที่ทำหน้าที่ยื้อชีวิตมนุษย์กับความตาย ทั้งเรื่องที่ประสบด้วยตัวเองและที่พบเห็นจากผู้อื่น หลายเรื่องราวเหล่านี้นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วยังให้สาระความรู้มากมาย ทั้งข้อคิดและอีกหลายมุมมองที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของจิตใจ โดยเฉพาะจิตใจที่ดีงาม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี