top

 

ศูนย์หนังสือมือสอง
ขายหนังสือสภาพ
90-100% ในราคา
50-70% จากราคาหน้าปก
ค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักจริง
บวกค่ากล่อง 15 บาท
สนใจติดต่อ
sale@2hshop.com

ร้านหนังสือคลิ๊กที่นี่
 
Google
    
          webhosting
              webhosting

สวัสดีค่ะ

จุดเริ่มต้นของร้านหนังสือมือสอง "2hshop"
เกิดจาก เจ้าของเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือปัญหามันจึงเกิดขึ้นคือ
"ไม่มีที่จะเก็บ!!"
จึงได้สร้างเว็บ 2hshop ขึ้นเพื่อนำ
หนังสือของตัวเองออกมาขาย จนเดี๋ยวนี้ ขายได้เกือบ 2 ปี
ทุกวันนี้ถึงแม้ว่า
หนังสือของตัวเองใกล้หมด
เหลือแต่หนังสือที่รับซื้อเข้ามาใหม่ แต่...
เราก็ยังคงเน้นนโยบายเดิมคือ
หนังสือทุกเล่มที่ขาย
สภาพหนังสือต้องมาก่อน
คือเนี๊ยบถึงเนี๊ยบมาก
  ใจเค้าใจเราค่ะ
เพราะตัวเองเป็นคนห่วงหนังสือ
จะทนไม่ได้เลยถ้าหนังสือยับ
ก็เลยเชื่อว่า ลูกค้าก็คงเป็นเหมือนกัน
ดังนั้นหนังสือเล่มไหน
สภาพไม่ดี "เราไม่นำมาขายแน่นอน"
หนังสือดีแต่การบรรจุหีบห่อไม่ดี
ไปถึงบ้านลูกค้าก็เละอยู่ดี
เรื่องนี้เราก็ห่วง...ดังนั้น
เราจะบรรจุหีบห่อให้อย่างดี
เพราะ
อยากให้หนังสือ
ไปถึงลูกค้าในสภาพเดียวกับ
ที่ออกจากร้านค่ะ
ค่าจัดส่งตามที่ต้องจ่ายจริงให้ไปร.
บวกค่าหีบห่อ 15 บาท
(ต่อห่อ)

สนใจติดต่อ  sale@2hshop.com

เว็บหน้านี้จะแสดงรายละเอียดของหนังสือแค่นั้น
ตอนนี้ที่ร้านจะมีหรือไม่รบกวนคลิ๊กที่นี่เพื่อตามไปดู รายการหนังสือที่มีในปัจจุบันนะคะ
วางแผนการเงินและชีวิตให้มั่นคั่งและมั่นคง

(Barcoad 9789742125837 Financial Services Academy 176p/295g )
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นกระบวนการในการบริหารเงินของแต่ละบุคคล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลนั้น สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตตามที่ต้องการ การที่คนเรามีอายุยืนขึ้นและเครื่องมือทางการเงินมีความซับซ้อน
และหลากหลายกว่าในอดีต ทำให้เกิดความต้องการการวางแผนทางการเงินขึ้น เพื่อสนองความต้องการในอนาคตทั้งด้านการเงิน การรักษาพยาบาล และการใช้ชีวิต
หลังเกษียณ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
ซึ่งเหมาะกับคนไทยในยุคปัจจุบัน โดยใช้ตัวอย่างที่เก ี่เกิดขึ้นกับครอบครัว ทำให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องธุรกิจ
การให้บริการทางการเงินในประเทศไทยไปจนถึงการบริหารรายรับ-รายจ่าย ภาษี การลงทุน
สินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนชีวิตหลังเกษียณและให ละให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นในการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล โดยได้อธิบายวิธีการวางแผนการเงินอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีความเชื่อมโยง ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ผ่านทางตัวอย่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sale@2hshop.com ค่ะ