top

 

ศูนย์หนังสือมือสอง
ขายหนังสือสภาพ
90-100% ในราคา
50-70% จากราคาหน้าปก
ค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักจริง
บวกค่ากล่อง 15 บาท
สนใจติดต่อ
sale@2hshop.com

ร้านหนังสือคลิ๊กที่นี่
 
Google
    
          webhosting
              webhosting

สวัสดีค่ะ

จุดเริ่มต้นของร้านหนังสือมือสอง "2hshop"
เกิดจาก เจ้าของเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือปัญหามันจึงเกิดขึ้นคือ
"ไม่มีที่จะเก็บ!!"
จึงได้สร้างเว็บ 2hshop ขึ้นเพื่อนำ
หนังสือของตัวเองออกมาขาย จนเดี๋ยวนี้ ขายได้เกือบ 2 ปี
ทุกวันนี้ถึงแม้ว่า
หนังสือของตัวเองใกล้หมด
เหลือแต่หนังสือที่รับซื้อเข้ามาใหม่ แต่...
เราก็ยังคงเน้นนโยบายเดิมคือ
หนังสือทุกเล่มที่ขาย
สภาพหนังสือต้องมาก่อน
คือเนี๊ยบถึงเนี๊ยบมาก
  ใจเค้าใจเราค่ะ
เพราะตัวเองเป็นคนห่วงหนังสือ
จะทนไม่ได้เลยถ้าหนังสือยับ
ก็เลยเชื่อว่า ลูกค้าก็คงเป็นเหมือนกัน
ดังนั้นหนังสือเล่มไหน
สภาพไม่ดี "เราไม่นำมาขายแน่นอน"
หนังสือดีแต่การบรรจุหีบห่อไม่ดี
ไปถึงบ้านลูกค้าก็เละอยู่ดี
เรื่องนี้เราก็ห่วง...ดังนั้น
เราจะบรรจุหีบห่อให้อย่างดี
เพราะ
อยากให้หนังสือ
ไปถึงลูกค้าในสภาพเดียวกับ
ที่ออกจากร้านค่ะ
ค่าจัดส่งตามที่ต้องจ่ายจริงให้ไปร.
บวกค่าหีบห่อ 15 บาท
(ต่อห่อ)

สนใจติดต่อ  sale@2hshop.com

เว็บหน้านี้จะแสดงรายละเอียดของหนังสือแค่นั้น
ตอนนี้ที่ร้านจะมีหรือไม่รบกวนคลิ๊กที่นี่เพื่อตามไปดู รายการหนังสือที่มีในปัจจุบันนะคะ
เมื่อประเทศไทยอยากเป็น Transport Logistics Hub

(Barcoad 9789749447628 ธนิต โสรัตน์ 460p/610g ) หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของ Logistics Hub ซึ่งประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ โดยการเชื่อมโยงระบบการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้บริบทของการพัฒนา
โลจิสติกส์ของภาครัฐ โดยสถานะภาพการพัฒนาโลจิส ติกส์ของไทยจะทำให้มีศักยภาพ
ที่จะเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคอินโดจีน และจีนตอนใต้ ซึ่งประกอบด้วย ลาว, พม่า,
เวียดนาม, กัมพูชา และจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด มีประชากร 365 ล้านคน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sale@2hshop.com ค่ะ