top

 

ศูนย์หนังสือมือสอง
ขายหนังสือสภาพ
90-100% ในราคา
50-70% จากราคาหน้าปก
ค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักจริง
บวกค่ากล่อง 15 บาท
สนใจติดต่อ
sale@2hshop.com

ร้านหนังสือคลิ๊กที่นี่
 
Google
    
          webhosting
              webhosting

สวัสดีค่ะ

จุดเริ่มต้นของร้านหนังสือมือสอง "2hshop"
เกิดจาก เจ้าของเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือปัญหามันจึงเกิดขึ้นคือ
"ไม่มีที่จะเก็บ!!"
จึงได้สร้างเว็บ 2hshop ขึ้นเพื่อนำ
หนังสือของตัวเองออกมาขาย จนเดี๋ยวนี้ ขายได้เกือบ 2 ปี
ทุกวันนี้ถึงแม้ว่า
หนังสือของตัวเองใกล้หมด
เหลือแต่หนังสือที่รับซื้อเข้ามาใหม่ แต่...
เราก็ยังคงเน้นนโยบายเดิมคือ
หนังสือทุกเล่มที่ขาย
สภาพหนังสือต้องมาก่อน
คือเนี๊ยบถึงเนี๊ยบมาก
  ใจเค้าใจเราค่ะ
เพราะตัวเองเป็นคนห่วงหนังสือ
จะทนไม่ได้เลยถ้าหนังสือยับ
ก็เลยเชื่อว่า ลูกค้าก็คงเป็นเหมือนกัน
ดังนั้นหนังสือเล่มไหน
สภาพไม่ดี "เราไม่นำมาขายแน่นอน"
หนังสือดีแต่การบรรจุหีบห่อไม่ดี
ไปถึงบ้านลูกค้าก็เละอยู่ดี
เรื่องนี้เราก็ห่วง...ดังนั้น
เราจะบรรจุหีบห่อให้อย่างดี
เพราะ
อยากให้หนังสือ
ไปถึงลูกค้าในสภาพเดียวกับ
ที่ออกจากร้านค่ะ
ค่าจัดส่งตามที่ต้องจ่ายจริงให้ไปร.
บวกค่าหีบห่อ 15 บาท
(ต่อห่อ)

สนใจติดต่อ  sale@2hshop.com

เว็บหน้านี้จะแสดงรายละเอียดของหนังสือแค่นั้น
ตอนนี้ที่ร้านจะมีหรือไม่รบกวนคลิ๊กที่นี่เพื่อตามไปดู รายการหนังสือที่มีในปัจจุบันนะคะ
26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ.

(Barcoad 9789749396902 นวพร เรืองสกุล 186p/250g )
คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คืออริยสัจ 4 เป็นภาพรวมที่ประกอบด้วยโลกทัศน์
เป้าหมายหลักคือนิพพาน และวิธีการปฏิบัติ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ถึงเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตที่ต้องการพ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสาร ซึ่งสามารถนำ
ไปเชื่อมโยงกั บการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิธีดำเนินกิจการของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
จากวงการธุรกิจในสมัยปัจจุบัน การนำพระพุทธวจนะว่าด้วยการออกจาริก
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการวางกรอบการทำงานของบริษัทในการหา
ลูกค้าและขยายกิจการ โดยหลักการที่เผยแผ่ไม่ได้เน้นกา ้นการสร้างอาณาจักรหรือ
องค์กรขนาดใหญ่ แต่เน้นคุณภาพของการพัฒนาตนเองของผู้มีจิตศรัทธาและการคำนึง
ถึงประโยชน์ของผู้อื่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sale@2hshop.com ค่ะ