top

 


ศูนย์หนังสือมือสอง

ขายหนังสือสภาพ
90-100%
ในราคา 60-75%
จากราคาหน้าปก
ค่าจัดส่ง ครั้งละ 30 บาท
(ไม่เกิน 3 เล่ม)

ร้านหนังสือคลิ๊กที่นี่
 
Google
    
          webhosting
              webhosting

สวัสดีค่ะ

จุดเริ่มต้นของร้านหนังสือมือสอง "2hshop"
เกิดจาก เจ้าของเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือปัญหามันจึงเกิดขึ้นคือ
"ไม่มีที่จะเก็บ!!"
จึงได้สร้างเว็บ 2hshop ขึ้นเพื่อนำ
หนังสือของตัวเองออกมาขาย จนเดี๋ยวนี้ ขายได้เกือบ 2 ปี
ทุกวันนี้ถึงแม้ว่า
หนังสือของตัวเองใกล้หมด
เหลือแต่หนังสือที่รับซื้อเข้ามาใหม่ แต่...
เราก็ยังคงเน้นนโยบายเดิมคือ
หนังสือทุกเล่มที่ขาย
สภาพหนังสือต้องมาก่อน
คือเนี๊ยบถึงเนี๊ยบมาก
  ใจเค้าใจเราค่ะ
เพราะตัวเองเป็นคนห่วงหนังสือ
จะทนไม่ได้เลยถ้าหนังสือยับ
ก็เลยเชื่อว่า ลูกค้าก็คงเป็นเหมือนกัน
ดังนั้นหนังสือเล่มไหน
สภาพไม่ดี "เราไม่นำมาขายแน่นอน"
หนังสือดีแต่การบรรจุหีบห่อไม่ดี
ไปถึงบ้านลูกค้าก็เละอยู่ดี
ทางร้านจึงต้องขอรบกวนลูกค้า
ค่าจัดส่ง 30 บาทต่อ 3 เล่ม
(สำหรับหนังสือขนาดปกติ )
เราบรรจุหีบห่อให้อย่างดี
เพราะ
อยากให้หนังสือ
ไปถึงลูกค้าในสภาพเดียวกับ
ที่ออกจากร้าน

สนใจติดต่อ  sale@2hshop.com

 
CuttinGEdge CRM

(Barcoad 9789749071243 ชลิต สิมปนะเวช 202  หน้า / 435 g) 
สารบัญ
แนวคิดใหม่ทางการตลาดในสตวรรษที่ 21
Future Share จากส่วนแบ่งตลาดสู่ส่วนแบ่งลูกค้า
ธุรกิจการค้าศตวรรษหน้า
Digital Age Markerting
CRM บทบาทในยุคใหม่ New Economy
Suppiy Chain กุญแจไขความสำเร็จ CRM
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐาน CRM
CRM กระบวนยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
กลยุทธ์การตลาดสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจบริการ
การตลาดสัมพันธ์และ CRM ของไทย
คุณกำลังตกยุคหรือเปล่า
การสร้างการตลาดสัมพันธ์การกรณีศึกษาของ Dtac
SCM ศาสตร์ที่น่าเรียนรู้สำหรับนักธุรกิจ
หลักการในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อย่างมรีประสิทธิภาพ
CRM Banking กับการปฏิรูประบบธนาคารพาณิชย์
CRM แบบไทย ๆ
CRM การนำเอาเทคโนโลยีผสมผสานกับทรัพยาการบุคคล
การตลาดหลังก่อการร้าย
CRM Customer Centric
ความสามารถในการหยั่งถึงทางธุรกิจ
CRM กับการหาลูกค้าใหม่
การสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับการพัฒนาสินค้าใหม่
การาบริกหารจัดการช่องทางติดต่อลูกค้า และ
การรักษาลูกค้าอย่างเดียวไม่เพียงพอ