top
Google

หนังสือ Introducing Psychology จะช่วยแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักศาสตร์จิตวิทยาในแงมุมที่กว้างขวางเหมาะสมยิ่งขึ้น
แม้จะเป็นการยากที่จะสรุปเนื้อหาสลับซับซ้อนของศาสตร์นี้ไว้ในพื้นที่จำกัดและหาข้อสรุป
ให้แก่ความพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาอันสั้น

ชื่อหนังสือ : เจาะจิตวิทยา

รหัสหนังสือ : A99011615
ประเภทหนังสือ : จิตวิทยา

สภาพหนังสือ : 99%

ขายแล้ว
บาร์โค้ด :9789749988183
จำนวน : 192 หน้า
ผู้แต่ง :ไนเจล ซี เบนสัน (Nigel C. Benson)
ผู้แปล : กุลยา พิสิษฐ์สังฆราช, ดร. และสมบุญ จารุเกษมทวี
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 10 มม.
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
ชนิดของปก : ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ : 06/07